Bambused on kõige kiiremini kasvavad puittaimed maailmas: nende kasvukiirus võib ulatuda kuni 1 meeter päevas. Bambuse liike on rohkem kui 1000 ja nende kasv on ka liigiti erinev. On olemas 2cm pikkuseid taimi kui ka 40 meetri pikkusi puid. Bambuse tänuväärt omadus ongi see, et ta saab küpseks mõne aastaga, mõned liigid saavutavad oma tugevuse...